Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej mprzybysz.com.pl (zwaną dalej „Witryną”)
 2. Właścicielem Witryny i jednocześnie administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „M. Przybysz” Marian Przybysz, ul. Dworska 1-2, 83-250 Szczodrowo, NIP: 593-020-37-28, REGON 190561662, zwana dalej P.W. M. Przybysz
 3. Dane osobowe zbierane przez P.W. M. Przybysz za pośrednictwem Witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określanym jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”
 4. P.W. M. Przybysz dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Witrynę.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. P.W. M. Przybysz zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu realizacji zapytania drogą elektroniczną.
 3. Rodzaj danych, jakie mogą być zbierane, to:

  1. adres e-mail
  2. dane adresowe (opcjonalne)
  3. imię i nazwisko
  4. numer telefonu (opcjonalne)
 4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta P.W. M. Przybysz przy prowadzeniu Witryny. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Witrynie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas P.W. M. Przybysz przetwarza dane osobowe Klienta tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić P.W. M. Przybysz i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas P.W. M. Przybysz przetwarza dane osobowe Klienta tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. W przypadku realizacji zamówienia, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

  1. firmie kurierskiej;
  2. Poczcie Polskiej S.A.
 5. W przypadku skierowania żądania, P.W. M. Przybysz udostępni dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Pozostałe

§ 3 Pozostałe

 1. P.W. M. Przybysz w Witrynie wykorzystuje pliki cookies. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle określa nazwę domeny, z której pochodzi, posiada swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Pliki te umożliwiają opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin Witryny.
  Dalsze informacje dostępne są na podstronie „Pliki Cookies”.
 2. Witryna zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych oraz realizacje wykonane dla Klientów P.W. M. Przybysz nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące, zaś użyte elementy takie jak: znaki towarowe, logotypy, teksty, a także całość wzoru i/lub nazwa handlowa pozostają własnością ich poszczególnych właścicieli.
QR Code Business Card